پراب های ادی کارنت

محصول شرکت آرام آزمون پرابهای ادی کارنت که در ترک یابی سطح و زیر سطوح فلزات به کار می روند دارای دو دسته فرکانس می باشند: پرابهای High Frequency و Low Frequency . نوع High Frequency در فرکانس های 2MHz و4MHz ساخته می شوند و از نظر ساختمانی دارای ابعاد ادامه مطلب…

Borescope DVR5

محصول  ITconcepts Borescope DVR5  “5 High resolution display Swivel monitor Focusable, interchangeable lenses Brilliant picture quality Ergonomic handle High power LED light source Temperature resistant up to 140 ° C Tactile and precise articulations control Bright and high-contrast display