تست آرایه های فازی یکی از روش های پیشرفته ی تست اولتراسونیک است که در عکس برداری پزشکی و تست های صنعتی کاربرد دارد. تصویر PAUT نشان دهنده ی نمای برشی از ماده است که می تواند عیوب پنهان در داخل یک ساختار یا جوش را نشان دهد. در این روش از آرایه ای از المان ها استفاده می شود که با نظم مشخصی در کنار هم قرار گرفته و با ترتیب زمانی مشخص تحریک شده و قادر به ارسال و دریافت امواج اولتراسونیک می باشد. با استفاده از این روش می توان عیب ها را در کوتاه ترین زمان شناسایی کرد. روش آرایه های فازی مزیت های زیادی نسبت به رادیوگرافی عادی دارد که من جمله ی آن ها می توان به نبود خطرات ایمنی، انجام بازرسی به محض سرد شدن جوش، آشکار سازی بهبود یافته، اندازه گیری عیوب و انعطاف پذیری روش اشاره کرد.