محصول شرکت آرام آزمون

پرابهای ادی کارنت که در ترک یابی سطح و زیر سطوح فلزات به کار می روند دارای دو دسته فرکانس می باشند: پرابهای High Frequency و Low Frequency . نوع High Frequency در فرکانس های 2MHz و4MHz ساخته می شوند و از نظر ساختمانی دارای ابعاد بسیار کوچکی می باشند. در شرکت آرام آزمون کار بر روی هر دو نوع انجام شده است و با توجه به اینکه نوع High Frequency دارای مصرف بیشتر و مورد نیاز آن در کشور به خصوص در صنعت هوافضا بیشتر احساس می شد، شرکت آرام آزمون تصمیم به این گرفت تا ابتدا این نوع از پراب را طراحی و به مرحله تولید برساند که خوشبختانه این مهم انجام شد. کارکرد این نوع پراب به این صورت می باشد که ابتدا یک جریان با فرکانس 2MHz برای فلزات غیر آهنی و 4MHz برای فلزات آهنی از طریق یک دستگاه ادی کارنت ارسال می گردد و این جریان با تماس سر پراب بر روی فلز مورد تست به صورت یک جریان گردابی در داخل فلز به جریان در می آید. در صورت اینکه فلز مورد تست هیچگونه مشکل ساختاری نداشته باشد تغییر امپدانس داخل سیم پیچ پراب صفر یا بسیار کم خواهد بود؛ اما در صورتیکه ترک یا شکل ساختاری در داخل یا روی سطح فلز باشد تغییر امپدانس در داخل سیم پیچ پراب زیاد می شود و چون این سیم پیچ با یک خازن کوپل شده است و در حالت بالانس قرار دارد با تغییر امپدانس کوپل سیم پیچ و خازن از حالت بالانس خارج می شوند و این تغییرات در یک پل وتسون به صورت اختلاف پتانسیل ظاهر می شود و در دستگاه های آنالوگ به شکل حرکت میتر در یک میکرو آمپومتر نشان داده می شود. هرقدر عمق ترک یا عیب ساختاری بیشتر باشد حرکت میکرو آمپومتر بیشتر به عدد 100 نزدیک می شود و از عمق 1mm عدد 100 را نشان می دهد. در سیستمهای دیجیتال تغییرات به صورت منحنی بر روی صفحه مانیتور نشان داده می شود. مسئله مهم در طراحی و ساخت این نوع پراب ها ابعاد و فضای کوچکی است که سیم پیچ، هسته ، شیلد و لایه محافظ در آن قرار می گیرند. ابعاد این نوع پرابها به شکل فضای درونی یک لوله با قطر داخلی 3mm در بزرگترین سایز و 1.8 mm در کوچکترین سایز می باشد. یعنی در نوع اول سیم پیچ ما باید قطری حدود 1.5mm با سیم لاکی به قطر 0.06 mm باشد؛ که معمولا برای ساخت آن از میکروسکوپ استفاده می شود. مسئله مهم بعدی کالیبره کردن این نوع پراب می باشد که باید بسیا دقیق و اثرپذیری آن از دما و امواج و میدانهای مغناطیسی اطراف به صفر برسد.

دسته‌ها: محصولات