اخذ مجوز پارت 145 جهت واحد چرخ وترمز هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری

شرکت آرام آزمون موفق به اخذ مجوز پارت 145 جهت واحد چرخ وترمز هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری گردید.